Björkholm Cottages

I århundraden tillhörde ön Björkholm lokalsamhället. I början av 1700-talet dog människor i området i pesten och ön blev den svenske kungens egendom. Området styrdes på uppdrag av kungen av en hyresvärd. På grund av ekonomiska svårigheter i sitt kungarike betalade kungen sina herrar med egendom, istället för pengar. Efter år 1790 bytte ön ägare flera gånger.

Strax före andra världskriget köpte en lots och hans fru en betydande del av ön. Familjefadern arbetade i Skärgården och hela familjen hjälpte till på ön. De fiskade och jagade sjöfåglar och hade några husdjur, slåttermarker och områden med fruktträd och grönsaker. Barnen gick i skolan på grannön Heisala.

Under decennierna efter kriget förbättrades levnadsstandarden och det var inte nödvändigt att hålla egna husdjur. Sonen till familjen Kurt Kronehag gick i sin fars fotspår och blev själv lots. Han byggde ett hus på västra sidan av ön och flyttade dit med sin fru Gulli. 1964 byggde Kurt och Gulli en sommarstuga på södra sidan av ön med avsikt att hyra ut den. Under de följande 50 åren byggde de en semesterby med 11 sommarstugor.

Kurt och Gulli bor fortfarande i sitt hus på västra sidan av ön. Vid en respektabel ålder av 82 år beslutade de 2018 att det var dags att lämna över den dagliga driften av stugbyn. 2020 skänkte Kurt och Gulli sin stugby till stiftelsen Åbolands Skärgårdsstiftelse. Stiftelsen främjar året runt boende i skärgårdsområdet.

2018 började jag och min fru Johanna som företagare på ön. Vi har fortsatt driften av Kurts och Gullis stugby. Gårdsdjur återvände till ön, eftersom vi har hästar, får och höns. Vår son Jelmer föddes i november 2021.


Matthijs Admiraal

ÅBOLANDS SKÄRGÅRDSSTIFTELSE

Stiftelsens mål är att verka för en levande skärgård genom att stöda. Stiftelsens verksamhetsområde är Åbolands skärgård.